Javno otvaranje finansijskih ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u vezi sa izradom i za izradu strategije privatizacije sektora telekomunikacija Republike Srbije

20. мар. 2006.
Dana 20. marta 2006. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 12:00 časova, izvršeno je javno otvaranje finansijskih ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u vezi sa izradom i za izradu strategije privatizacije sektora telekomunikacija Republike Srbije.

Komisija za javnu nabavku je najpre konstatovala da je ponuda Konzorcijuma: Boston Consulting Group Servicing LTD, Ces Mecon i Lazard u postupku stručne ocene ponuda ocenjena kao neispravna, s obzirom da je ovaj ponuđač u svojoj ponudi dostavio drugačiji tekst ugovora o javnoj nabavci od onog koji je zahtevao naručilac. Ovu odluku, potvrdila je i Komisija za zaštitu prava Republike Srbije, svojim Rešenjem br. 4-00-84/06 od 07.03.2006. godine, tako da je navedena ponuda isključena iz daljeg razmatranja.

Komisija je potom konstatovala sledeću listu ponuđača, prema redosledu prispeća, čije su tehničke ponude na osnovu stručne ocene Komisije prešle minimalni tehnički prag:
  1. Konzorcijum: Detecon i Goldman Sachs
  2. Konzorcijum: McKinsey & Company i WestLB AG


Potom se pristupilo javnom otvaranju finansijskih ponuda navedenih ponuđača.
Komisija za javnu nabavku je obavestila prisutne da će na osnovu izvršene ukupne ocene ponuda, a u skladu sa kriterijumima i metodologijom iz Konkursne dokumentacije, Komisija sačiniti izveštaj koji će proslediti Vladi na usvajanje radi donošenja konačne odluke o dodeli ugovora, a o čemu će svi ponuđači biti obavešteni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku zasedala je u sledećem sastavu:
  1. Mira Prokopijević, predsednik Komisije
  2. Branislav Zec, član Komisije
  3. Dragomir Vasiljević, član Komisije
  4. Vesna Džinić, član Komisije

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива