Pokretanje postupka javne nabavke konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija

17. мар. 2006.
Komisija za javnu nabavku konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija, obrazovana Rešenjem Vlade 05 broj: 02-1315/2006 od 16.03.2006. godine, u skladu sa Odlukom Vlade 05 broj: 02-1314/2006 od 16.03.2006. godine o pokretanju javne nabavke u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja, dana 17.03.2006. godine, uputila je poziv za dostavljanje ponuda i konkursnu dokumentaciju sledećim privatizacionim savetnicima u oblasti evropskih telekomunikacija:

 1. ABN AMRO;
 2. BNP Paribas,
 3. CA~IB,
 4. Credit Swiss,
 5. Deutsche Bank,
 6. Dresdner Kleinwort Wasserstein,
 7. EPIC,
 8. Ernst & Young,
 9. Goldman Sachs,
 10. HSBC,
 11. JP Morgan,
 12. Lazard,
 13. Lehman Brothers
 14. Merrill Lynch,
 15. Morgan Stanley
 16. Nomura
 17. Raiffeisen,
 18. Rothschild,
 19. UBS


U skladu sa Odlukom Vlade 05 broj: 02-1314/2006 od 16.03.2006. godine o pokretanju javne nabavke rok za dostavljanje ponuda je 31. mart 2006. godine, a rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 15. april 2006. godine

Komisija za javnu nabavku u sastavu:

 • Vladislav Cvetković, predsednik;
 • Branko Berić;
 • Milorad Bjelopetrović;
 • Branislav Zec;
 • Zoran Branovački.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива