Neuspeo tender za IMK "29 NOVEMBAR” AD Subotica u restrukturiranju

13. мар. 2006.
Javni poziv za prodaju 96,38% ukupnog registrovanog kapitala IMK "29 Novembar" a.d. Subotica u restrukturiranju, objavljen je 03. juna 2005. godine.

Uzimajući u obzir slabo početno interesovanje, Agencija za privatizaciju je nakon restrukturiranja i otpusta dugova Subjekta privatizacije produžavala Rokove za otkup dokumentacije kao i Rok za podnošenje ponuda kako bi u novonastaloj situaciji pružila šansu svim potencijalnim investitorima da ponovo razmotre investicione mogućnosti u slučaju Subjekta privatizacije.

U rokovima definisanim u Javnom pozivu tendersku dokumentaciju otkupile su dve firme i to:
• MIL - BUK d.o.o., Zagreb, Hrvatska
• BAKALAR KOMERC d.o.o., Bosna I Hercegovina

Tenderska komisija koja prati sprovodjenje Javnog tendera radi prodaje 96,38% ukupnog registrovanog kapitala IMK "29 Novembar" a.d. Subotica u restrukturiranju, je na svojoj prvoj sednici, održanoj dana 10. marta 2006. godine, konstatovala da do Krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 17. februara 2006. godine, nije bilo podnetih ponuda. Shodno tome, tenderska komisija je proglasila Javni tender neuspelim.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a) predsednik:
• Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
b) zamenik:
• Josip Mamužić, direktor IMK"29.NOVEMBAR" a.d. Subotica u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
v) članovi:
• Mr Branko Francišković, član Opštinskog veća zaduženog ѕa oblast privrede i turizma u Opštini Subotica, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• Slobodan Đurić, rukovodilac grupe u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih oragana;
• Radoje Bulatović, predsednik Samostalnog sindikata IMK"29.NOVEMBAR" a.d. Subotica u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnog sindikata.
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива