Otvorene ponude za preduzeće za međunarodnu špediciju "JUGOŠPED”d.p – Beograd

08. феб. 2006.
Prva sednica Tenderske komisije za preduzeće za međunarodnu špediciju "JUGOŠPED” d.p. – Beograd, započeta je 23. januara 2006. godine. Nastavak prve sednice na kojem je izvršeno javno otvaranje dve pristigle ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala preduzeća, održan je u petak, 03. februara 2006. godine. Konstatovano je da su u predviđenom roku ponude podneli:
(1) Konzorcijum u sastavu: "TT Cargo" AG, Lihtenštajn i "TTC Logistic" d.o.o. Beograd, i
(2) "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska.

Tendersku dokumentaciju otkupili su tri potencijalna investitora: (1) Konzorcijum u sastavu: "TT Cargo" AG, Lihtenštajn i "TTC Logistic" d.o.o. Beograd, (2) "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska, i (3) "Viskol" d.o.o., Veternik, ali su samo prva dva podnela ponudu.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
а) predsednik Tenderske komisije:
• Žaneta Ostojić - Barjaktarević, savetnik ministra u Ministarstvu za kapitalne investicije, kao predstavnik iz reda republičkih organa

b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Miodrag Ivanović, generalni direktor Preduzeća za međunarodnu špediciju "Jugošped" d.p. Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije

c) članovi Tenderske komisije:
• Čedomir Todorović, direktor Uprave za cene u sastavu Sekretarijata za privredu grada Beograda, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
• Branislav Stojanović, pomoćnik samostalnog referenta međunarodne špedicije, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije
• Vesna Jurošević, savetnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda izvršiti ocenu pristiglih ponuda, koja će biti prezentirana na drugoj sednici Tenderske komisije za preduzeće za međunarodnu špediciju "JUGOŠPED" d.p. – Beograd.
Акционарски фонд

Предузеће за међународну шпедицију ЈУГОШПЕД

Локација:

Београд

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива