Izmeni uslova i rokova iz javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% društvenog kapitala preduzeća: Društveno preduzeće "Autotransport" Kraljevo

04. феб. 2006.

Šifra tendera: ATP 12/05

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001,18/2003 i 45/2005), a na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika", dana 19. decembra 2005. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija"), dana 04. februara 2006. godine, obaveštava sve zainteresovana za učešće na javnom tenderu o:

IZMENI USLOVA I ROKOVA IZ JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 70% društvenog kapitala preduzeća:


Društveno preduzeće "Autotransport" Kraljevo
( u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")

Šifra tendera: ATP 12/05


 1. Menja se tačka 4.A. a) Javnog poziva, te sada glasi:
  " a) ili da se bavi prevozom putnika i/ili robe u drumskom saobraćaju i/ili proizvodnjom autobusa, najmanje 3 poslednje godine u kontinuitetu i da je ostvario poslovni prihod od najmanje EUR 3.000.000,00 (tri miliona evra) u 2005. godini;"
 2. Menja se tačka 4.A. b) Javnog poziva, te sada glasi:
  " b) ili da je finansijski investitor (pravno lice čija je osnovna delatnost investiranje novca, koje postoji najmanje poslednje 3 godine i obuhvata investicione kompanije, zajedničke fondove, osiguravajuća društva, penzijske fondove i investicione banke) sa ukupnom aktivom većom od EUR 50.000.000,00 ( pedeset miliona evra) u 2005. godini;"
 3. Menja se tačka 4.A. v) Javnog poziva, te sada glasi:
  " v) ili da je investitor koji je ostvario poslovni prihod veći od EUR 40.000.000,00 (četrdeset miliona evra) u 2005. godini."
 4. Menja se tačka 4.B. Javnog poziva, te sada glasi:
  " Ako je zainteresovani ponuđač konzorcijum, neophodno je da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
  - Da su svi članovi konzorcijuma doneli Odluku o organizovanju i pristupanju konzorcijumu;
  - Da su svi članovi konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu i overili ga kod, Suda, odnosno drugog nadležnog organa (ukoliko je reč o stranim pravnim i fizičkim licima),
  - Da je svaki član konzorcijuma Ugovorom o konzorcijumu preuzeo neograničenu solidarnu odgovornost,
  - Da je Ugovorom o konzorcijumu preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini kapitala Subjekta privatizacije,
  - Da su svi članovi konzorcijuma potpisali overeno punomoćje članu koji zastupa konzorcijum,
  - Da su svi članovi konzorcijuma potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka,
  - Da je bar jedan član konzorcijuma otkupio Tendersku dokumentaciju i
  - Da bar jedan član konzorcijuma ispunjava jedan od sledećih uslova:

  a) ili da se bavi prevozom putnika i/ili robe u drumskom saobraćaji i/ili proizvodnjom autobusa najmanje 3 poslednje poslovne godine u kontinuitetu, i da je ostvario poslovni prihod od najmanje EUR 3.000.000 (tri miliona evra) u 2005. godini,
  b) ili da je finansijski investitor (pravno lice čija je osnovna delatnost investiranje novca, koje postoji najmanje poslednje 3 godine i obuhvata investicione kompanije, zajedničke fondove, osiguravajuća društva, penzijske fondove i investicione banke) sa ukupnom aktivom većom od EUR 50.000.000,00 (pedeset miliona evra) u 2005. godini;
  v) ili da je investitor koji je ostvario poslovni prihod veći od EUR 40.000.000,00 (četrdeset miliona evra) u 2005. godini."

 5. Menja se tačka 5. stav 1. Javnog poziva, te sada glasi:
  " Agencija ovim putem poziva sve zainteresovane za učešće na tenderu da podnesu pisani zahtev za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije, najkasnije do 10. marta 2006. godine do 17 časova po beogradskom vremenu."
 6. Menja se tačka 6. stav 1. Javnog poziva, te sada glasi:
  " Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 70% društvenig kapitala Subjekta privatizacije od strane zainteresovanih ponuđača je 17. april. 2006 godine do 17 časova po beogradskom vremenu."
 7. Svi ostali podaci iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni, a integralna verzija izmenjenog Javnog poziva je dostupna na Internet adresi: www.priv.yu/vesti/pdf/tender_8150_jp_1.pdf
 8. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom , zainteresovana lica mogu kontaktirati mogu kontaktirati Konsultanta na dole navedenu adresu:


Aleksandra Stefanovic
Tel: (+381 11) 3281 638, 2620 221
Fax: (+381 11) 26 23 542
E-mail: a.stefanovic@riag.co.yu

Raiffeisen Investment AG
Obilicev venac 27/2,
11000 Belgrade, Serbia&Montenegro


Mihailo Bugarski
Tel: (+381 11) 3281 638, 2620 221
Fax: (+381 11) 26 23 542
E-mail: m.bugarski@riag.co.yu

Raiffeisen Investment AG
Obilicev venac 27/2,
11000 Belgrade, Serbia&Montenegro Преузмите
АУТОТРАНСПОРТ АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТОТРАНСПОРТ АДРАНИ

Локација:

Краљево

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива