Rangirane ponude za preduzeće A.D. "DANUBIUS", Novi Sad

16. јан. 2006.
Na drugoj sednici Tenderske komisije održanoj 13.01.2006. godine, Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je preduzeće "Delta M" d.o.o. Beograd, proglašeno za prvorangiranog ponuđača, dok je Konzorcijum "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad i "Fidelinka" a.d. Subotica, proglašen za drugorangiranog ponuđača.

Ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala što predstavlja 63,721% ukupnog kapitala preduzeća A.D. "Danubius", Novi Sad podneli su: "Delta M", d.o.o. Beograd i Konzorcijum "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad i "Fidelinka" a.d. Subotica.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, preduzeća "Delta M" d.o.o. Beograd, su sledeći:
  1. Prodajna cena u iznosu od EUR 10.750.000
  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 6.790.000
  3. Prvorangirani ponuđač je bezuslovno prihvatio sve minimalne zahteve socijalnog programa.


Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i "Delta M" d.o.o. Beograd, ulaze u period pregovora oko definisanja detalja kupoprodajnog Ugovora. Ukoliko pregovori budu uspešno okončani, Agencija za privatizaciju će potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana početka pregovora.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

a) zamenik predsednika:
Milorad Sredanović, direktor A.D. "Danubius" Novi Sad, kao predstavnik subjekta privatizacije;

b) članovi:
- Rada Marinkov, zamenik predsednika Skupštine Grada Novi Sad, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
- Zoran Tadić, rukovodilac grupe u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
- Sava Popović, sekretar A.D. "Danubius" Novi Sad, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.
Акционарски фонд

Акционарско друштво ДАНУБИУС

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива