Javno otvaranje pristiglih ponuda kvalifikovanih ponuđača u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije"

09. дец. 2005.
Dana 09. decembra 2005. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 11:30 časova, obavljeno je javno otvaranje 6 pristiglih ponuda kvalifikovanih ponuđača u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije".

Komisija za javnu nabavku je konstatovala da su sledeći ponuđači blagovremeno podneli ponude i na način utvrđen konkursnom dokumentacijom:
 1. BNP Paribas SA, Paris, France
 2. Zajednička ponuda:
  1. Deutsche Bank AG, London Branch
  2. Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Beč
  3. CSP Consult & Strategy GmbH, Berlin

 3. Zajednička ponuda:
  1. Credit Suisse First Boston (Europe) Limited
  2. Dewey Balantine
  3. Drazic, Beatovic & Partners

 4. Zajednička ponuda:
  1. Merrill Lynch International
  2. Reiffeisen Investment AG

 5. Zajednička ponuda:
  1. CA IB Corporate Finance
  2. Goldman Sachs International

 6. Zajednička ponuda:
  1. McKinsey
  2. EKI Investment
  3. Synergy Capital
  4. Deloitte
  5. Simmons & Simmons
  6. Harrisons Solicitors
  7. JP Morgan


Komisija za javnu nabavku će u okvirnom roku od petnaest dana od dana javnog otvaranja ponuda izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o tehničkoj oceni ponuda nakon čega će se otvoriti finansijske ponude.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Komisija za javnu nabavku zasedala je u sledećem sastavu:
 1. Aleksandra Babić, predsednik Komisije
 2. Dušan Vučković, član Komisije
 3. Milorad Bjelopetrović, član Komisije
 4. Vladislav Cvetković, član Komisije
 5. Smiljana Cvikić, član Komisije
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива