Održana četvrta sednica tenderske komisije za DPDI "SLOGA”sa p.o. – Vladičin Han

06. дец. 2005.
Tenderska komisija, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% kapitala DPDI "SLOGA” sa p.o. – Vladičin Han, je na četvrtoj sednici, koja je održana dana 02. decembra 2005. godine, donela odluku o odobravanju zaključenja ugovora o prodaji 70% kapitala navedenog preduzeća jedinom ponuđaču - Konzorcijumu kojeg čine Dunav Holdings Inc, Arizona USA, Vlajko Mitrović, Vladičin Han, i Pies Unikum d.o.o. Beograd.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a. predsednik:
- Gospodin dr Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
b. članovi:
- Gospođa Vesna Jurošević, savetnik ministra u Sektoru za privatizaciju i strukturno prilagođavanje privrede u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
- Gospodin Slađan Marinković, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
U narednom periodu Agencija za privatizaciju će zaključiti ugovor o prodaji 70% kapitala preduzeća sa ovlašćenim predstavnikom Konzorcijuma.
Стечај

Дрвна индустрија Слога акционарско друштво Владичин Хан - у стечају

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива