Produženje rokova iz Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% kapitala preduzeća: Građevinsko preduzeće "Partizanski put" a.d. Beograd

11. нов. 2005.

Šifra tendera: PPUT10/05

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03 i 45/05) kao i tačaka 4. i 5. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% kapitala Građevinskog preduzeća "Partizanski put" a.d. Beograd, u restrukturiranju, Takovska 6, objavljenog u listu "Politika" 1. oktobra 2005. godine ("Javni poziv") Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija”) objavljuje:

Produženje rokova iz Javnog poziva
za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% kapitala preduzeća:

Građevinsko preduzeće "Partizanski put" a.d. Beograd,
u restrukturiranju
(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")
Šifra tendera: PPUT10/05


Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama rokova iz Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala Subjekta privatizacije na sledeći način:
 1. Menja se rok iz tačke 4. Javnog poziva, tako što se rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije, produžava i traje do 30. novembra 2005. godine, do 17 časova (po beogradskom vremenu).
 2. Menja se rok iz tačke 5. Javnog poziva, tako što se rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu kapitala produžava i traje do 20. decembra 2005. godine do 17:00 časova (po beogradskom vremenu).
 3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_371_jp.pdf
 4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom kontaktirati dole navedene kontakt osobe:

  BC Consulting d.o.o
  Bulevar Kralja Aleksandra 24/V
  11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
  Tel/faks + 381 11 32 35 612
  Tel/faks + 381 11 32 35 616
  Gordan Džadžić, menadžer projekta
  E-mail: gordan.dzadzic@bcconsulting.co.yu


  Agencija za privatizaciju
  Terazije 23/VII
  11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
  Tel/faks + 381 11 30 20 855
  Tel/faks + 381 11 30 20 816
  Jovan Ilijić, rukovodilac projekta
  E-mail: jilijic@priv.yu
Стечај

Партизански пут доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива