"SOKO GRAD DP" u stečaju iz Krupnja, ul. 26.septembra bb oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem

08. нов. 2005.
Na osnovu zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Valjevu od 01.11.2005., broj predmeta St. 4083/01, a u skladu sa članovima 109, 110, 111 Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srbije br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

"SOKO GRAD DP" u stečaju iz Krupnja, ul. 26.septembra bb
OGLAŠAVA
prodaju imovine javnim nadmetanjem


Predmet prodaje je celokupna imovina koju čini:
  1. Proizvodna hala površine 2.181,90 m2 sa aneksom (prizemlje i sprat površine 436,8 m2 + 436,8 m2), građena 1984.g. Objekat uknjižen, ima građevinsku dozvolu. Dokaz: list nepokretnosti broj 852, V list, strana 1, zgrada 1, kat. parcela 1146/2 KO Krupanj;
  2. Kotlarnica, ugljara i garaža, ukupne površine: 401,10 m2, građena 1984. g. Objekat nije uknjižen, izgrađen je na kat. parceli br. 1146/2 KO Krupanj. Zgrada kotlarnice ima upotrebnu dozvolu br.02-50/84-02;
  3. Portirnica sa nadstrešicom, površine 4,68 m2 + 1,4 m2, građena 1984.g. Objekat nije uknjižen, izgraćen je na kat. parceli 1146/2 KO Krupanj;
  4. Trafostanica-tipski objekat, izgrađen u skladu sa svim tehničkim propisima za tu vrstu objekata. Objekat uknjižen, ima upotrebnu dozvolu, dokaz: List nepokretnosti br. 852, V list, strana 1, zgrada 2, na kat. parceli 1146/2, KO Krupanj;
  5. Kružni put sa platoom, izveden oko proizvodne hale sa zastorom asfalt-beton. Izgrađen je 1984.g.;
  6. Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta u K.O. Krupanj, parcela broj 1146/2, površine 1.00.00 ha;
  7. Mašine i oprema: prepletaće mašine za lastiš i gajtan sa pripremom, razboji za tkanje trake sa čunkovima, mašine za automatsko tkanje i rašel pletenje lastiša, mašine za ukrasne trake sa pripremom, mašine za merenje i pakovanje, oprema mašinske radionice;
  8. Kancelarijska i kuhinjska oprema i inventar;
  9. Zalihe materijala i gotovih proizvoda sa stanjem na dan 03.11.2005.g.


Početna cena na javnom nadmetanju iznosi: 9.693.000,00 dinara.
Преузмите
Стечај

СОКО ГРАД ДП

Локација:

Крупањ

Делатност:

Производња осталих текстилних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива