Rangirane ponude za AD "NAPREDAK", Stara Pazova

03. нов. 2005.
Na drugoj sednici Tenderske komisije, koja je održana dana 01.11.2005. godine, Tenderska komisija je odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je preduzeće "Delta M" d.o.o., Beograd proglašen za prvorangiranog ponuđača, "Veterinarski zavod" a.d., Zemun je proglašen za drugorangiranog ponuđača, "Setuza" a.s., Češka Republika za trećerangiranog ponuđača i Konzorcijum "MK Commerce" d.o.o, Novi Sad i "Agroreforma" d.o.o, Beograd za četvrtorangiranog ponuđača.

Ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala akcionarskog društva za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d., podneli su:

1. Preduzeće "Setuza" a.s., Češka Republika
2. Preduzeće "Veterinarski zavod" a.d., Zemun
3. Preduzeće "Delta M", d.o.o, Beograd
4. Konzorcijum "MK Commerce" d.o.o, Novi Sad i "Agroreforma" d.o.o, Beograd

Ponuda Konzorcijuma zaposlenih akcionarskog društva za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d. nije dostavljena blagovremeno, te iz tog razloga, a u skladu sa pravilima tendera nije bila predmet razmatranja.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, "Delta M", Beograd su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od EUR 7.800.000;
2. Investicioni programa u vrednosti od EUR 12.000.000;
3. Prvorangirani ponuđač je bezuslovno prihvatio sve minimalne zahteve socijalnog programa.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i "Delta M", Beograd ulaze u period pregovora oko definisanja detalja Ugovora o prodaji kapitala akcionarskog društvo za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d. metodom javnog tendera. Ukoliko pregovori budu uspešno okončani, Agencija za privatizaciju će potpisati navedeni Ugovor sa kupcem u roku od 30 dana od dana početka pregovora.


Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije
• Aleksandar Todorović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za sektor pravnih i opštih poslova, predstavnik iz reda republičkin organa;

b) zamenik predsednika Tenderske komisije
• Radislav Plećaš, generalni direkor Akcionarskog društva za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d., predstavnik subjekta privatizacije;

v) članovi Tenderske komisije
• Lucija Dujović, viši stručni saradnik u Ministarstvu privrede, predstavnik iz reda republičkih organa;
• Katarina Balaž, predsednik sindikalne organizacije Akcionarskog društva za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d., predstavnik reprezentativnog sindikata;
• Verica Lekić, opštinski javni pravobranilac iz Stare Pazove, predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije.
Акционарски фонд

Акционарско друштво НАПРЕДАК

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива