Javni poziv za učešće u javnom nadmetanJu (licitaciji) za kupovinu nepokretne imovine A.D. "BIP"-BEOGRAD i to HOTELA "BUDVA" u Budvi u viđenom stanJu

14. окт. 2005.
Na osnovu Odluke Skupštine akcionara A.D. "BIP"-Beograd broj 3020/60 od 30. septembra 2005. godine i Ugovora o punomoćju zaključenog između A.D. "BIP"-Beograd i Agencije za privatizaciju,

Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANjU (LICITACIJI) ZA KUPOVINU NEPOKRETNE IMOVINE A.D. "BIP"-BEOGRAD
i to
HOTELA "BUDVA" u Budvi
U VIĐENOM STANjU


Šifra prodaje: 161105-1510

Predmet javne prodaje:
Predmet prodaje je nepokretna imovina A.D. "BIP"-Beograd koju čini Hotel "BUDVA" u Budvi.
Hotel "BUDVA" lociran je u Budvi, u ulici Potkošljun, do magistrale, između hotela "Šajo" i "Admiral", na katastarskoj parceli 1260/2, KO Budva, površina parcele - 2.664,62 m2.
Kompleks se prodaje u viđenom stanju sa svom opremom-osnovnim sredstvima koja je/su u funkciji obavljanja delatnosti, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
Преузмите
БИП АД
Стечај

Акционарско друштво Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња пива

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива