Javno otvaranje prijava zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije"

10. окт. 2005.
Kako bi se nastavio proces reformi, Vlada je Zaključkom broj: 119-5128/2005-001 od 18. avgusta 2005. godine, ovlastila Agenciju za privatizaciju da u njeno ime i za njen račun sprovede postupak javne nabavke u cilju angažovanja konsultanta koji bi izradio strategiju privatizacije i pružio konsultantske usluge u procesu privatizacije JP "Naftna industrija Srbije".

Dana 10. oktobra 2005. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 12:30 časova, obavljeno je javno otvaranje prijava zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije".

Komisija za javnu nabavku je konstatovala da su prijave blagovremeno i na način utvrđen kvalifikacionom dokumentacijom podneli sledeći ponućači:

 1. Zajednička ponuda:
  • McKinsey
  • EKI Investment
  • Synergy Capital
  • Deloitte
  • Simmons & Simmons
  • Harrisons Solicitors
  • JP Morgan

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Purvin & Gertz
  • ERM


 2. Zajednička ponuda:
  • Morgan Stanley
  • Citadel Financial Advisory

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Freshfirld Bruckhaus Deringer
  • Advokatska kancelarija Janković, Popović, Mitić
  • PFC Energy
  • KBC Process Technology
  • AMEC Earth & Environment
  • PGS Reservoir
  • Citadel Securities


 3. Zajednička ponuda:
  • Deutsche Bank AG, London Branch
  • Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Beč
  • CSP Consult & Strategy GmbH, Berlin

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Allen & Overy LLP, London
  • BfU Buro fur Umweltfragen GmbH, Hersing
  • KPMG d.o.o., Beograd


 4. Zajednička ponuda:
  • Rothschild S.p.A.
  • NM Rothschild & Sons Ltd

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Altis Capital d.o.o.
  • Allen & Overy
  • Karanović & Nikolić advokati
  • WSP Environmental
  • KPMG d.o.o.


 5. Zajednička ponuda:
  • Merrill Lynch International
  • Reiffeisen Investment AG

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Linklaters Miculiti, Miahi & Asociatii
  • Karanović & Nikolić advokati


 6. Zajednička ponuda:
  • Credit Suisse First Boston (Europe) Limited
  • Dewey Balantine
  • Drazic, Beatovic & Partners

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Jacobs Consultancy UK Ltd


 7. BNP Paribas SA, Paris, France
  Nastupa sa podizvođačima:
  • Worley Parsons
  • IFP (French Petroleum Institute)
  • URS Corporation Ltd
  • Tekon – Tehnokonsalting
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
  • Prica & Spasic
  • BDO BC Excel Transaction Advisory Services
  • BDO BC Excel d.o.o. Preduzeće za reviziju


 8. Zajednička ponuda:
  • CA IB Corporate Finance
  • Goldman Sachs International

  Nastupa sa podizvođačima:
  • Altis Capital d.o.o.
  • Purvin & Gertz, Inc.
  • Grant Thorton
  • Environmental Resoruces Management Limited
  • Linklasters Miculti, Mihai & Asociati sca
  • Joksovic, Stojanovic i partneri


 9. Jefferies Intl. Ltd
  Nastupa sa podizvođačima:
  • Gaffney Cline (technical)
  • Amec (environmental)
  • Kojovic & Nedin (legal)
  • Andjelka Mihajlov (local environmental)


Komisija za javnu nabavku će u roku od deset dana od dana javnog otvaranja prijava izvršiti analizu prijava i doneti odluku o priznavanju kvalifikacije na osnovu koje će biti sačinjena lista kandidata kojima će biti upućen poziv za dostavljanje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Komisija za javnu nabavku zasedala je u sledećem sastavu:

 1. Aleksandra Babić, predsednik Komisije
 2. Dušan Vučković, član Komisije
 3. Milorad Bjelopetrović, član Komisije
 4. Vladislav Cvetković, član Komisije
 5. Smiljana Cvikić, član Komisije
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива