Otvorene ponude za preduzeće "Napredak" a.d., Stara Pazova

05. окт. 2005.
Prva sednica Tenderske komisije za preduzeće "Napredak" a.d., Stara Pazova započeta je 19.09.2005. godine. Nastavak prve sednice je održan je 23.09.2005. godine i konačno javno otvaranje pristiglih ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je 03.10.2005. godine. Konstatovano je da su u predviđenom roku pristigle četiri ponude:

1. Preduzeća "Setuza" a.s., Češka Republika

2. Preduzeća "Veterinarski zavod" a.d., Zemun

3. Preduzeća "Delta M", d.o.o, Beograd

4. Konzorcijuma "MK Commerc" d.o.o, Novi Sad i "Agroreforma" d.o.o, Beograd

Ponuda Konzorcijuma zaposlenih preduzeća "Napredak" a.d., Stara Pazova nije dostavljena blagovremeno i iz tog razloga, a u skladu sa pravilima tendera, nije bila predmet razmatranja.

Na sednici je konstatovano da su tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori: "DSD Tobacco" d.o.o, Beograd; "Setuza" a.s., Češka Republika; "MK Commerc" d.o.o, Novi Sad; "Delta M" d.o.o., Beograd; Zlatko Janjić, Atlas sistem, d.o.o, Beograd i "Veterinarski zavod" a.d., Zemun.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
• Aleksandar Todorović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za sektor pravnih i opštih poslova, predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:
• Radislav Plećaš, generalni direkor Akcionarskog društva za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d., predstavnik subjekta privatizacije;

v) članovi:
• Lucija Dujović, viši stručni saradnik u Ministarstvu privrede, predstavnik iz reda republičkih organa;
• Katarina Balaž, predsednik sindikalne organizacije Akcionarskog društva za poljoprivredu "Napredak" Stara Pazova a.d., predstavnik reprezentativnog sindikata;
• Verica Lekić, opštinski javni pravobranilac iz Stare Pazove, predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije.

Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvršiti ocenu ponuda koje su bile predmet otvaranja. Ocena ponuda će biti prezentirana na drugoj sednici Tenderske komisije za preduzeće "Napredak" a.d., Stara Pazova.
Акционарски фонд

Акционарско друштво НАПРЕДАК

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива