Ispravka poziva za prijavu potraživanja

24. авг. 2005.
Agencija za privatizaciju
Obaveštava zainteresovana fizička i pravna lica da je dana 03.08.2005. godine, u dnevnom listu "Politika", u

Pozivu za prijavu potraživanja


tehničkom greškom objavljen poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja
sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema subjektu privatizacije
Društvo za sakupljanje i promet sekundarnih sirovina "SIROVINA" d.o.o., Beograd
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива