Deponovane akcije iz portfelja akcijskog fonda za HTUP Balkan, Beograd

16. авг. 2005.
U postupku ponude za preuzimanje akcija HTUP Balkan a.d. iz Beograda, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije dobili su 16. avgusta 2005. godine garancije ponuđača sa najvišom ponudjenom cenom, W.E.G Tehnology, d.o.o., iz Beograda, da su spremani da, ukoliko njihova ponuda za maksimalno preuzimanje 51% kapitala drustva bude uspešna, na tržištu naknadno otkupe i sve preostale ponudjene akcije akcionara na prodaju.

Nakon isteka svih rokova vezanih za tekuću ponudu za preuzimanje u skladu sa Zakonom o trzistu hartija od vrednosti, W.E.G Tehnology garantuje otkup na finansijskom tržištu, svih preostalih akcija u posedu akcionara, po minimalnoj garantovanoj ceni od 5.490 dinara po jednoj akciji.

Imajući u vidu činjenicu da najbolji ponudjač garantuje otkup svih ponudjenih akcija drustva, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije dali su nalog za deponovanje paketa akcija od 43.14 % drustva na depo račun ponudjaca W.E.G Tehnology.

Na ovaj način se Akcijskom fondu kao i ostalim pojedinačnim akcionarima drustva, garantuje otkup svih ponudjenih akcija po prosečnoj minimalnoj ceni od 6.817 dinara po akciji.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива