Oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem

12. авг. 2005.

"PROMET" D.O.O.u stečaju iz Velikog Gradišta

Na osnovu zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Požarevcu, broj predmeta
St.3 / 05, od 24.03.2005.g., a u skladu sa članovima 109, 110, 111 Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srbije br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika"PROMET" D.O.O.u stečaju iz Velikog Gradišta, ul. Kneza Lazara 48

OGLAŠAVA
prodaju imovine javnim nadmetanjem


Pravo na učešće na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 dinara (profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10-12 časova u prostorijama stečajnog dužnika),
2. uplate utvrđen iznos depozita, na tekući račun stečajnog dužnika br: 245-1772-53 kod "Agrobanke" AD Beograd, filijala Veliko Gradište, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 3 dana pre održavanja prodaje,
3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
Javno nadmetanje održaće se dana 16.09.2005. godine u 10 časova na sledećoj adresi: Preduzeće "PROMET" DOO u stečaju Veliko Gradište, Ul. Kneza Lazara br.48
Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 08-09:50 časova, na adresi:.
Preduzeće "PROMET" DOO u stečaju Veliko Gradište, Ul. Kneza Lazara br.48

Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
1. registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutni),
2. otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,
3. poziva učesnike da istaknu ponudu na oglašenu cenu, koju su spremni da plate,
4. održava red na javnom nadmetanju,
5. proglašava kupca kada nijedna druga stranka ne istakne veću cenu od poslednje ponuđene cene,
6. potpisuje zapisnik.
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
Proglašeni kupac je dužan da uplati ceo iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca i nakon dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo na uknjižbu.
Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 10-12 časova.
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.
Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu.
Ovlašćeno lice: MIROSLAV STOJIMIROVIĆ, kontakt telefoni:063/8080747, 012/ 63-034 Преузмите
Стечај

ПРОМЕТ предузеће за производњу, услуге и промет робе на велико и мало ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива