DEPONOVANE AKCIJE IZ PORTFELJA AKCIJSKOG FONDA - HTUP MOSKVA

11. авг. 2005.
U postupku ponude za preuzimanje akcija HTUP Moskva a.d. iz Beograda, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije dobili su 11. avgusta 2005. godine garancije ponuđača sa najvišom ponudjenom cenom, Netwest Finance, da je spreman da, ukoliko njegova ponuda za peuzimanje bude uspešna, na tržištu naknadno otkupi i sve preostale ponudjene akcije. Nakon isteka svih rokova vezanih za tekuću ponudu za preuzimanje i u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti, na finansijskom tržištu ponuđač Netwest Finance garantuje otkup svih akcija po minimalnoj garantovanoj ceni od 6.251 dinar za pojedinačnu akciju.
Imajuci u vidu činjenicu da je ponudjač spreman da garantuje otkup svih ponudjenih akcija i na taj način obezbedi sigurnost otkupa celokupnog paketa akcija koji se nalazi u portfelju, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije dali su nalog za deponovanje paketa akcija od 42,02% na depo račun ponudjaca Netwest Finance.
Na ovaj način se drzavnom paketu, kao i ostalim pojedinačnim akcionarima, garantuje otkup svih ponudjenih akcija po prosečnoj minimalnoj ceni od 10.273 dinara za pojedinačnu akciju.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива