Održana treća sednica Tenderske komisije za preduzeće "Jagodinska pivara” AD

11. авг. 2005.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 51,18% državnog kapitala preduzeća "Jagodinska pivara” – fabrika slada, piva, kvasca i bezalkoholnih pića a.d. Jagodina, je na trećoj sednici, održanoj dana 10. avgusta 2005. godine, prihvatila rezultate pregovora i predlog Komisije za pregovore i jednoglasno donela Odluku o odobravanju zaključivanja Ugovora o prodaji kapitala preduzeća - "Jagodinska pivara” a.d. Jagodina, sa Konzorcijumom pravnih lica "Infond Holding" dd, Maribor, Slovenija - "Pan Beer" doo, Novi Sad.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik
g-đa Mira Prokopijević, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

b) zamenik
g-đa Vesna Jurošević, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

c) članovi
g-đa Jelena Vulović Dojčinović, direktor proizvodnje preduzeća "Jagodinska pivara” - a.d. Jagodina, kao predstavnik subjekta privatizacije

g-đa Milica Todorović, rukovodilac Opšteg sektora preduzeća "Jagodinska pivara” - a.d. Jagodina, kao predstavnik subjekta privatizacije

g-din Petar Petrović, zamenik predsednika opštine Jagodina, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije.

U narednom periodu Akcijski fond će zaključiti ugovor o prodaji 51,18% državnog kapitala Jagodinske pivare sa ovlašćenim predstavnikom Konzorcijuma.
Јагодинска пивара ад
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАГОДИНСКА ПИВАРА - ФАБРИКА СЛАДА, ПИВА, КВАСЦА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ЈАГОДИНА

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња пива

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива