Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za angažovanje konsultantske firme za izradu studije o zaposlenosti i socijalnih pitanja za preduzeće RTB BOR

11. авг. 2005.
Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: VS), preko drzavne zajednice Srbije i Crne Gore, očekuje PHRD donaciju japanske vlade čiji deo namerava da iskoristi za potrebe angažovanja konsultantske firme za izradu Studije o zaposlenosti i socijalnim pitanjima za preduzeće RTB Bor.

Podaci o preduzeću

RTB Bor je veliki rudarski kompleks u istočnoj Srbijii. Region u čijem sastavu su i opština Bor i Majdanpek spada među najsiromašnije regione u Srbiji. Obzirom na brojne razloge, evidentna je potreba za sprovođenjem postupka restrukturiranja preduzeća RTB Bor, uključujući i isplatu otpremnina velikom broju trenutno zaposlenih radnika. Sam postupak restrukturiranja će imati uticaj na situaciju u regionu i povećati nivo nezaposlenosti, ukoliko se ne sprovede program socijalne pomoći regionu, ukoliko se u određenom periodu postupak restrukturiranja ne sprovodi po fazama i ukoliko se vlada ne fokusira na buduće izglede za razvoj regiona u celini.

U cilju boljeg poimanja potencijalnih socijalnih i ekonomskih posledica, i radi omogućavanja državnim organima i Svetskoj banci da se bave ovim pitanjima na socijalno prihvatljiv i u smislu budžeta, odgovoran način, sprovešće se izrada detaljne studije o efektima po zaposlenost i socijalnim posledicama u Boru U sadejstvu sa alternativnim preporukama za sprovođenje politike, zakonskim i institucionalnim opcijama, rezultati ankete će doprineti definisanju željene, finansijski prihvatljive i sprovodljive politike.

Predložena Studija za cilj ima da Vladi omogući bavljenje ključnim i najurgentnijim prioritetima: (i) industrijsko restrukturiranje i privatizacija, (ii) otvaranje novih radnih mesta i (iii) povećanje efikasnosti instrumenata za smanjenje siromaštva u regionu. Studija treba da pruži analitičku osnovu za formiranje optimalnog paketa za ublažavanje socijalnih problema, uključujući kako isplatu otpremnina tako i predloge aktivnih mera za tržište rada. Sve ove mere mogu biti predmet novog projekta Svetske banke.

Pored evidentiranja i skiciranja socio-ekonomskih karakteristika i preferiranih opcija trenutno zaposlenih u RTB Bor-u, studija će obuhvatiti i bivše zaposlene radnike, u cilju smanjenja siromaštva i povećanja efikasnosti instrumenata za smanjenje siromaštva kao sto su novčane I nenovčane beneficije i pomoći za zaposlene, kao i bivše zaposlene ,pre i posle otpuštanja.

Anketa će koristiti reprezentativni uzorak različitih kategorija zaposlenih u RTB Boru kako bi se vladi omogućilo da kreira optimalnii sistem socijalne pojmoći u slučaju smanjenja broja radnika Pored prikupljanja socio-ekonomskih podataka, cilj analize je utvrđivanje prioriteta za zaposlene a koji se odnose na nadoknade, alternativna radna mesta i pomoći na tržištu rada.

Analiza će pored trenutno zaposlenih obuhvatiti i one radnike koji su otpušteni tokom proteklih pet godina ali koji su po geografskoj pripadnosti ograničeni na region.

Predviđeno je da se sa projektom započne odmah nakon potpisivnja ugovora a isti mora biti završen najkasnije do 31. decembra 2005. godine. Procenjeno je da će za ovaj projekat biti potrebno ukupno oko 200 radnih čovek-dana.
Kvaifikacije

Firma bi trebalo:

(a) da poseduje sveobuhvatno prethodno iskustvo u poslovima prikupljanja socio ekonomskih podataka o Srbiji uz primenu različitih analitičkih instrumenata;
(b) da pruži dokaze o sposobnosti analize prikupljenih podataka uz primenu savremenih statističkih aplikacija i metodologije istraživanja;
(c) da poseduje iskustvo u rešavanju pitanja koja se odnose na postupak restrukturiranja preduzeća iz oblasti teške industrije.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije ovim poziva kvalifikovane firme da dostave Pisma o zainteresovanosti, a koja moraju pružiti minimum sledećih informacija kako bi bile uzete u obzir kao kandidati: (i) profil firme; i (ii) imena i biografje ključnog osoblja predloženog za ovaj projekat, sa evidencijom o ispunjenju svih zahteva navedenih u prethodnom stavu: (a) do (c).


Konsultant će biti izabran primenom SBCQ metoda ("Odabir na osnovu kvalifikacija Konsultanta, u skladu sa procedurama predviđenim u Smernicama: Izbor i angažovanje Konsultanta od strane korisnika sredstava Svetske banke, maj 2004. godine.
Dodatne informacije se mogu dobiti od strane dole navedenih kontakt osoba, radnim danima od 10:00 do 16:00 časova, po lokalnom vremenu.
Zainteresovani i kvalifikovani Konsultanti moraju dostaviti svoja Pisma o zainteresovanosti na niže naznačene adrese do 25, avgusta 2005. godine (četvrtak), najkasnije do 16:00 časova po lokalnom vremenu.

Contact: Ms. Zorica Petrovic
PMU Director
Privatization Agency
Republic of Serbia
Serbia and Montenegro
Terazije 23, 6th floor
11000 Belgrade
Tel.: (381 11) 3029 968
Fax: (381 11) 3020 828
E-mail: zpetrovic@priv.yu

Cc: Ms. Snezana Tosic
Procurement Officer
Privatization Agency
Republic of Serbia
Serbia and Montenegro
Terazije 23, 6th floor
11000 Belgrade
Tel.: (381 11) 3020 815 Преузмите
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива