Saopštenje sa 150 javne aukcije održane 28.07.2005. godine u Beogradu

28. јул. 2005.
Dana 28.07.2005. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 150. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:

 1. IP BEOGRAD, Beograd
  Početna cena: 11.025.000 din | Prodajna cena: 40.000.000 din
  Kupac: Raško Moskovljević
 2. DP ŠARANSKI RIBNjAK ŽIVAČA, Boljevci
  Početna cena: 16.956.000 din | Prodajna cena: 67.000.000 din
  Kupac: Dušan Stupar
 3. AD AUTOPROMET, Niš
  Početna cena: 19.109.000 din | Prodajna cena: 76.000.000 din
  Kupac: Miroljub Aleksić
 4. DTP JUGOCENTAR, Beograd
  Početna cena: 163.982.000 din | Prodajna cena: 300.000.000 din
  Kupac: Ljubica Jovičić
 5. DP BIGZ PABLIŠING, Beograd
  Početna cena: 48.121.000 din | Prodajna cena: 48.121.000 din II nadmetanje
  Kupac: "Nova školska knjiga" d.o.o., Beograd
 6. DP GRAĐEVINAR PROJEKT, Niš
  Početna cena: 9.129.000 din | Prodajna cena: 9.129.000
  Kupac: Dragan Maksimović *konzorcijum
 7. DP MLEKARA, Pirot
  Početna cena: 24.401.000 din | Prodajna cena: 24.401.000 din II nadmetanje
  Kupac: "United Diary", Beograd
 8. DOO MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENjA, Beograd
  Početna cena: 124.686.000 din | Prodajna cena: 124.686.000 din
  Kupac: Nenad Popović
 9. AD KOOPERATIVA, Beograd
  Početna cena: 107.271.000 din | NEUSPEŠNA
 10. DP BOŽO TOMIĆ, Čačak
  Početna cena: 124.373.000 din | NEUSPEŠNA
 11. AD ZASTAVA KOVAČNICA, Kragujevac
  Početna cena: 145.652.000 din | NEUSPEŠNA
 12. DP 26. SEPTEMBAR-METAL, Krupanj
  Početna cena: 1.716.000 din | NEUSPEŠNA
 13. DOO ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC, Kragujevac
  Početna cena: 473.345.000 din | NEUSPEŠNA
 14. DP JUŽNA MORAVA, Vladičin Han
  Početna cena: 11.153.000 din | NEUSPEŠNA
 15. DP CRVENI SIGNAL PANČEVO, Pančevo
  Početna cena: 2.200.000 din | NEUSPEŠNA
 16. DP UMI-PEK, Leskovac
  Početna cena: 67.712.000 din | NEUSPEŠNA

Архива

Издавачко предузеће БЕОГРАД Акционарско друштво

Локација:

Београд

Делатност:

Остала издавачка делатност

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу, прераду и промет рибе ШАРАНСКИ РИБЊАК ЖИВАЧА

Локација:

Бољевци

Делатност:

Слатководне аквакултуре

Акционарски фонд

АУТОПРОМЕТ акционарско друштво

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће на велико и мало ЈУГОЦЕНТАР

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за издавање публикација БИГЗ PUBLISHING

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг ГРАЂЕВИНАР ПРОЈЕКТ

Локација:

Ниш

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштвено предузеће за производњу и прераду млека МЛЕКАРА

Локација:

Пирот

Делатност:

Прерада млека и производња сирева

Архива

МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА И ПОСТРОЈЕЊА предузеће за производњу електроопреме и постројења доо

Локација:

Београд

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Акционарски фонд

КООПЕРАТИВА производња, спољна и унутрашња трговина А.Д.

Локација:

Београд

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

Акционарско друштво за производњу и промет отковака ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

Стечај

Предузеће за производњу , промет и услуге 26 СЕПТЕМБАР-МЕТАЛ ДП КРУПАЊ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Архива

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA, LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA ZASTAVA PROMET-ARENA MOTORS KRAGUJEVAC - U STEČAJU

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

Друштвено предузеће за производњу, прераду и промет обојених метала ЈУЖНА МОРАВА

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Предузеће у друштвеној својини за саобраћај ЦРВЕНИ СИГНАЛ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Делатност школа за возаче

Друштвено предузеће за производњу и промет млинско-пекарским производима и концентратом УМИ-ПЕК

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива