Otvorena ponuda za preduzeće DPDI "SLOGA”sa p.o. – Vladičin Han

25. јул. 2005.
Prva sednica Tenderske komisije za preduzeće DPDI "SLOGA” sa p.o. – Vladičin Han, započeta 11. jula 2005. godine, nastavljena je u četvrtak, 21. jula 2005. godine na kojoj je izvršeno javno otvaranje jedine pristigle ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala ovog preduzeća. Konstatovano je da je u predviđenom roku ponudu podneo Konzorcijum u sastavu: Dunav Holdings Inc, Arizona USA, Vlajko Mitrović, Vladičin Han, i Pies Unikum d.o.o. Beograd.

Tendersku dokumentaciju otkupio je samo jedan potencijalni investitor, Dunav Holdings Inc, Arizona USA, koji je u Konzorcijumu sa fizičkim licem Vlajkom Mitrovićem iz Vladičinog Hana i pravnim licem - preduzećem Pies Unikom d.o.o. Beograd, podneo ponudu.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
1) predsednik:
- dr Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
2) zamenik:
- Živko Stamenković, v.d. direktor DPDI "SLOGA", Vladičin Han, kao predstavnik subjekta privatizacije
3) članovi:
- Vesna Jurošević, savetnik ministra u Sektoru za privatizaciju i strukturno prilagođavanje privrede u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
- Milorad Mitić, radnik DPDI "SLOGA" - Vladičin Han, kao predstavnik reprezentativnog sindikata iz subjekta privatizacije
- Avram Stanojević, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije


Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu jedine pristigle ponude, koja će biti prezentirana na drugoj sednici Tenderske komisije za preduzeće DPDI "SLOGA" sa p.o. – Vladičin Han.
Стечај

Дрвна индустрија Слога акционарско друштво Владичин Хан - у стечају

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива