Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 29.09.2005. u Beogradu

22. јул. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
  1. BIGZ-Grafičko preduzeće, BEOGRAD
  2. BIGZ Knjižarsko trgovinsko preduzeće, BEOGRAD
  3. Društveno preduzeće za puteve Požarevac, POŽAREVAC
  4. Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu TEHNOPROMET eksport- import akcionarsko društvo, BEOGRAD

Преузмите
Акционарски фонд

БИГЗ-Графичко предузеће

Локација:

Београд

Делатност:

Штампање новина

Акционарски фонд

БИГЗ Књижарско трговинско предузеће

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама

Архива

Друштвено предузеће за путеве Пожаревац

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Акционарски фонд

Предузеће за унутрашњу и спољну трговину ТЕХНОПРОМЕТ експорт- импорт акционарско друштво

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива