Centar za sprovođenje stečajnih postupaka na Internetu

08. јул. 2005.
CENTAR ZA SPROVOĐENjE STEČAJNIH POSTUPAKA NA INTERNETU


Na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za privatizaciju www.priv.yu dana 08. jula 2005.godine puštena je u rad sekcija koja se odnosi na rad Centra za sprovođenje stečajnih postupaka.

Zakon o stečajnom postupku stupio je na snagu 1. februara 2005. godine. U skladu sa tim, u okviru Agencije za privatizaciju formiran je Centar za sprovođenje stečajnih postupaka koji je imenovan za stečajnog upravnika u velikom broju društvenih ili državnih preduzeća za koja se pokreće stečajni postupak. To znači da je Centar za sprovođenje stečajnih postupaka, od dana svog osnivanja, preuzeo odgovornost za određen broj stečajnih postupaka.

Do današnjeg dana, Trgovinski sud imenovao je Agenciju za privatizaciju za stečajnog upravnika u 49 preduzeća. Spisak preduzeća nalazi se na internet prezentaciji koja je puštena u rad.

Pored toga, posetiocima internet prezentacije Agencije za privatizaciju dostupna je zakonska i podzakonska regulativa vezana za sprovođenje stečajnog postupka kao i uputstva i materijali namenjeni kandidatima za sticanje licence stečajnog upravnika.

Takođe, u ponedeljak, 11. jula 2005. godine, Agencija za privatizaciju će, u svojstvu stečajnog upravnika, po osnovu odredbi Zakona o stečajnom postupku i u skladu sa drugom pravnom regulativom, u dnevnoj štampi objaviti prvi oglas za prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem.

Prodaju imovine javnim nadmetanjem Agencija za privatizaciju objavljuje kao stečajni upravnik preduzeća "Kartonka" d.o.o. u stečaju iz Krupnja. Prvo javno nadmetanje po osnovu odredbi Zakona o stečajnom postupku zakazuje se za 25. avgust 2005.godine.

U Beogradu, 08. jula 2005.godine
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
Стечај

ДОО КАРТОНКА СА ПО КРУПАЊ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива