RASKINUT KUPOPRODAJNI UGOVOR ZA DP "ŽUPA HEMIJSKA INDUSTRIJA" IZ KRUŠEVCA

01. јул. 2005.
Dana 01. jula 2005. godine, Komisija za utvrđivanje mera po izvršenim kontrolama Agencije za privatizaciju konstatovala je raskid Ugovora o prodaji društvenog kapitala javnim tenderom preduzeća DP "ŽUPA HEMIJSKA INDUSTRIJA" iz Kruševca.

Uvidom u postojeću dokumentaciju Agencije za privatizaciju i na osnovu sprovedenih kontrola, ustanovljeno je da kupac preduzeća, pravno lice "Vektra M" d.o.o. iz Beograda, nije izvršilo obavezno investiranje u subjekt privatizacije u skladu sa ugovornom investicionom obavezom.

Konstatovane su i činjenice da kupac preduzeća DP "ŽUPA HEMIJSKA INDUSTRIJA" iz Kruševca, "VEKTRA M" d.o.o. iz Beograda, nije dostavio izveštaj revizorske kuće u roku koji je definisan ugovorom, a utvrđeno je i raspolaganje imovinom kroz upis založnog prava u iznosu većem od 5% ukupne vrednosti imovine Subjekta privatizacije, što je u direktnoj suprotnosti sa odredbom člana 8. potpisanog kupoprodajnog ugovora.

Kako ni u naknadno ostavljenom roku kupac nije postupio u skladu sa odredbama ugovora, Ugovor o prodaji društvenog kapitala javnim tenderom preduzeća DP "ŽUPA HEMIJSKA INDUSTRIJA" iz Kruševca smatra se raskinutim usled neispunjenja.
HI ŽUPA AD
Стечај

Hemijska Industrija ŽUPA a.d. Kruševac

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива