Deponovane akcije preduzeca "Soko Stark"

29. јун. 2005.
Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije su 29.juna 2005.godine, u roku definisanom u Ponudi za preuzimanje preduzeca "Soko Štark", koju je podnela kompanija "Grand kafa" i odobrila Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije, deponovala paket akcija iz portfelja Akcijskog fonda koji iznosi 40,01% vrednosti kapitala preduzeca na depo-račun ponudjaca. Deponovano je 1,307,914 akcija.

Odluka o deponovanju paketa akcija državi obezbedjuje prihod od oko 14,3 miliona evra i doneta je na osnovu uvida u strukturu i kvalitet podnešene ponude za preuzimanje, uvida u finansijske podatke o poslovanju preduzeća "Soko Štark", ponuđenog iznosa za pojedinačnu akciju koja je na višem nivou od knjigovodstvene vrednosti preduzeća, kao i činjenice da u procesu nije postojala kontraponuda koja bi parirala ponudi jedinog ponuđača.

Takođe, ponuda za preuzimanje odnosi se na otkup 100% vrednosti kapitala, odnosno svih emitovanih akcija preduzeća "Soko Štark". Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije su svoj paket akcija deponovali izjašnjavajući se kao najveći pojedinačni akcionar i ne utičući na individualno izjašnjavanje drugih pojedinačnih akcionara preduzeća.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива