Otvaranje prijava zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa izradom i za strategiju izrade privatizacije sektora telekomunikacija Republike Srbije

21. јун. 2005.
Dana 20. juna 2005. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 15.30 časova, obavljeno je otvaranje prijava zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa izradom i za strategiju izrade privatizacije sektora telekomunikacija Republike Srbije.

Otvaranju prijava, na kome su bili prisutni i ovlašćeni predstavnici podnosioca, komisija za javne nabavke konstatovala je da je u unapred definisanom roku pristiglo 12 prijava podnosioca, podnetih samostalno ili u konzorcijumu.

Komisija za javnu nabavku, u okvirnom roku od petnaest dana od otvaranja ponuda od dana javnog otvaranja prijava, izvršiće analizu prijava i sačiniti listu kandidata kvalifikovanih za pružanje predmetnih usluga kojima će biti upućen poziv za dostavljanje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije objaviće podatke o podnetim ponudama, kao i nazivima ponuđača nakon sprovedenog postupka njihovog otvaranja.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива