Održana druga sednica Tenderske komisije za preduzeće "Vršački vinogradi" a.d., Vršac

20. јун. 2005.
Tenderska komisija koja prati sporovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala preduzeća "Vršački vinogradi" a.d., Vršac, je na drugoj sednici održanoj dana 10.06.2005. godine, donela odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem Konzorcijumom "Vinoprodukt – Čoka" d.o.o. Subotica, TUP "Rodić M&B CO" d.o.o. Kula i "Šećer + Schaffer" d.o.o. Beograd.

Ponude Konzorcijuma Vitis s.r.l. Italija, OMDP Macchine Agricole s.r.l. Italija, Atanasio Lovisa, Italija, Illario & Diego Lovisa, Italija, Mauro Lovis, Italija i Paulo Louisa, Italija; Konzorcijuma Helvetia i Koncerna "Swisslion-Takovo" d.o.o. iz Beograda, su na prvoj sednici Tenderske komisije proglašene nepotpunim i nisu bile predmet javnog otvaranja ponuda, ocene ponuda i rangiranja.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
• Danilo Golubović, zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Goran Batak, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
v) članovi Tenderske komisije:
• Dragan Stupar, Generalni direktor Preduzeća "Vršački vinogradi" A.D., Vršac, kao predstavnik subjekta privatizacije,
• Jablan Vrekić, rukovodilac OJ za eksploataciju mašina Preduzeća "Vršački vinogradi" A.D., Vršac, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije;
• Jovica Zarkula, predsednik Opštine Vršac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije

Ministarstvo privrede će u narednom periodu formirati Komisiju za direktne pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.
ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ АД
Стечај

Вршачки виногради Акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење грожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива