Poziv za prijavu potraživanja

21. јун. 2005.
Na osnovu člana 20a stav 1. i člana 20. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05), a u vezi člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05),
Agencija za privatizaciju 2005. godine objavljuje:
POZIV ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


  1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije kao i Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije, i to:

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива