Otvorena ponuda za preduzeće "Vršački vinogradi" a.d., Vršac

30. мај. 2005.
Prva sednica Tenderske komisije za preduzeće "Vršački vinogradi" a.d., Vršac započeta je 15.04.2005. godine. Nastavak prve sednice je usledio 22.04.2005. godine i 12.05.2005. godine i konačno javno otvaranje ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je 25.05.2005. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:
- O.M.D.P. Macchine Agricole s.r.l. Italija
- "Konzorcijum Vršac" d.o.o.,Vršac
- Koncern "Swisslion-Takovo" d.o.o., Beograd
- "Weltika SA", Švajcarska
- "Vinoprodukt Čoka" d.o.o., Subotica

Konstatovano je da su u predviđenom roku pristigle četiri ponude:

1. Konzorcijuma Vitis s.r.l. Italija, OMDP Macchine Agricole s.r.l. Italija, Atanasio Lovisa, Italija, Illario & Diego Lovisa, Italija, Mauro Lovis, Italija i Paulo Louisa, Italija
2. Konzorcijuma Helvetia
3. Koncerna "Swisslion-Takovo" d.o.o., Beograd
4. Konzorcijuma "Vinoprodukt Čoka" d.o.o. Subotica, TUP "Rodić MB &Co" d.o.o., Kula i "Šećer + Schaffer" d.o.o., Beograd

Tenderska komisija je na osnovu mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju da dostavljena kvalifikaciona dokumentacija sledećih ponuđača: Konzorcijuma Vitis s.r.l. Italija, OMDP Macchine Agricole s.r.l. Italija, Atanasio Lovisa, Italija, Illario & Diego Lovisa, Italija, Mauro Lovis, Italija i Paulo Louisa, Italija; Konzorcijuma Helvetia i Koncerna "Swisslion-Takovo" d.o.o. iz Beograda, ne zadovoljava kvalifikacione kriterijume i uslove tendera, odlučila da proglasi ponude navedenih ponuđača nevažećim. U skladu sa tom odlukom, ponude navedenih ponuđača nisu bile predmet javnog otvaranja ponuda.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
• Danilo Golubović, zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Goran Batak, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
v) članovi Tenderske komisije:
• Dragan Stupar, generalni direktor preduzeća "Vršački vinogradi" A.D., Vršac, kao predstavnik subjekta privatizacije,
• Jablan Vrekić, rukovodilac OJ za eksploataciju mašina preduzeća "Vršački vinogradi" A.D., Vršac, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije;
• Jovica Zarkula, predsednik Opštine Vršac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije

Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvšiti ocenu ponude Konzorcijuma "Vinoprodukt Čoka" d.o.o. Subotica, TUP "Rodić MB &Co" d.o.o., Kula i "Šećer + Schaffer" d.o.o., Beograd, koja je bila predmet javnog otvaranja. Ocena ponude će biti prezentovana na sledećoj sednici Tenderske komisije za preduzeće "Vršački vinogradi" a.d., Vršac.
ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ АД
Стечај

Вршачки виногради Акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење грожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива