Rangirane ponude za PIK "Agrounija" društveno preduzeće sa p.o., Inđija

26. мај. 2005.
Na drugoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala preduzeća PIK "Agrounija" DP, Inđija održanoj dana 23. maja 2005. godine, komisija je odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu, kojom je preduzeće "MK Commerc" d.o.o., Novi Sad proglašeno za prvorangiranog ponuđača, dok je Konzorcijum preduzeća "Univerzal holding" a.d., Beograd, "Mancoop Agrar" d.o.o., Beograd i "Soko Group" d.o.o., Beograd.
proglašen za drugorangiranog.

Ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala preduzeća PIK "Agrounija" DP, Inđija podneli su:

1. Preduzeće "MK Commerce" d.o.o., Novi Sad

2. Konzorcijum preduzeća "Univerzal holding" a.d., Beograd, "Mancoop Agrar" d.o.o., Beograd i "Soko Group" d.o.o., Beograd.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, preduzeća "MK Commerc" d.o.o., Novi Sad su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od EUR 2.500.000
2. Investicioni program u vrednosti od EUR 5.090.000
3. Bezuslovno prihvatanje minimalnih obaveza iz Socijalnog programa.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i preduzeće "MK Commerc" d.o.o., Novi Sad ulaze u period pregovora oko definisanja detalja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko pregovori budu uspešno okončani, Agencija za privatizaciju će potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana obaveštenja prvorangiranog ponuđača.

Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) predsednik:
• Zoran Knežević, načelnik odeljenja za agrarne resurse – Sektor za analitiku i agrarnu politiku u Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkin organa;
b) zamenik predsednika:
• Slavica Marinović, savetnik ministra privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
v) članovi:
• Milivoje Petrović, direktor Preduzeća PIK "Agrounija" DP, Inđija, kao predstavnik subjekta privatizacije;
• Nada Stojmenović, pomoćnik rukovodioca za stočarstvo u PIK "Agrounija", Inđija, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije;
• Marijan Rističević, predsednik Skupštine opštine Inđija, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije.
Акционарски фонд

Пољопривредно индустријски комбинат АГРОУНИЈА

Локација:

Инђија

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива