Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije Industrije akumulatora "SVETLOST", Industrijska zona bb, Bujanovac

13. мај. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R-21/05-OD od 26.04.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
Industrije akumulatora "SVETLOST", Industrijska zona bb, Bujanovac


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije Industrije akumulatora "SVETLOST", Industrijska zona bb, Bujanovac, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta : Industrija akumulatora "SVETLOST", Bujanovac
  2. sedište i adresa: Bujanovac , Industrijska zona bb
  3. matični broj: 07207778
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja akumulatora, ćelija i baterija, 41231400
  5. ime i prezime direktora: Svetislav Stojilković
  6. oblik organizovanja: Društveno preduzeće
  7. telefon i faks: tel: 017/653-766; faks: 017/653-766
  8. broj žiro računa: 325-38983-56 Kulska banka, Bujanovac

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Svetislav Stojilković, Direktor, Industrija akumulatora "SVETLOST", Bujanovac , Industrijska zona bb, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Стечај

INDUSTRIJA AKUMULATORA SVETLOST DP BUJANOVAC

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња батерија и акумулатора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива