Stav Agencije za privatizaciju povodom događanja u preduzeću HI "Župa" iz Kruševca

10. мај. 2005.
Povodom eskalacije događaja u HI "Župa" iz Kruševca, Agencija za privatizaciju uputila je pismo kabinetu Premijera Republike Srbije, Ministru privrede, Ministru policije, Načelniku Rasinskog okruga, Predsedniku Opštine Kruševac, vlasniku kao i sindikalnim organizacijama u preduzeću HI Župa iz Kruševca u kome ukazuje da su dešavanja od 09.05.2005. godine u HI Župa kontraproduktivna na sam postupak privatizacije, i to ne samo u ovom preduzeću, već za postupak privatizacije uopšte.

Agencija za privatizaciju je na stanovištu da takvi akti mogu ugroziti sigurnost vlasništva nad akcijama pojedinaca ili preduzeća, bilo da su ista stečena kroz proces privatizacije ili na finansijskom tržištu, čime bi se narušilo osnovno pravo koje proističe iz vlasništva.

Ova i slična ponašanja utiču na stvaranje loše slike o privatizaciji u Srbiji, i mogu da budu povod za slične reakcije i u drugim privatizovanim preduzećima, te da stvore utisak nesigurnosti i nebezbednosti investiranja u Srbiju posebno u delu koje se odnosi na ostvarivanje prava koje proističu iz vlasništva.
U nastavku sledi trenutni postprivatizacioni status za preduzeće HI Župa iz Kruševca:
Ugovor o kupoprodaji društvenog kapitala preduzeća HI "Župa", Kruševac potpisan je 13.01.2004. godine, a potpisane su i Izmene i dopune br.1 od 25.02.2004, te Izmene i dopune br.2 od 9.03.2004 godine.
Kupac ovoga Subjekta privatizacije je preduzeće "VEKTRA M" iz Beograda, koje je isplatom kupoprodajen cene od 3.810.000,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti, postalo vlasnik 444.031 akcija Subjekta privatizacije, odnosno 70 % vrednosti kapitala.
Ugovorom o kupoprodaji Kupac se obavezao da do kraja aprila 2007. godine u preduzeće investira ukupno 6.439.000 evra. Takođe, Ugovor o kupoprodaji obavezuje Kupca da u roku od jedne godine od potpisivanja Ugovora ne otpušta radnike, da u Subjektu privatizacije obezbedi kontinuitet proizvodnje u narednih 5 godina, te da u narednih 5 godina ne proda Subjekt privatizacije.
Kao datum zatvaranja transakcije (zaključenja), zajedničkom izjavom Agencije za privatizaciju i Kupca, utvrđen je 28.04.2004 godine.
Obaveza Kupca je da u roku od 12 meseci od dana zaključenja, ispuni svoje Ugovorom predviđene investicione obaveze za prvu godinu, te da Agenciji dostavi izveštaj pripremljen od strane renomirane revizorske firme kojim se potvrđuje ili ne potvrđuje ispunjenje obaveza Kupca. Rok u kome se mora dostaviti izveštaj preciziran je Ugovorom, i on iznosi 30 dana od dana isteka svakog dvanaestomesečnog perioda za investiranje.
Kako je kao dan zaključenja određen 28.04.2004 godine, to Kupac ima pravo da svoje obaveze vezane za prvu godinu ispuni do 28.04.2005 godine, te da u roku od 30 dana podnese validan izveštaj revizora o rezultatima ispunjenja obaveza. Rok za dostavu izveštaja ističe 28.05.2005 godine. Imajući u vidu sve gore izneto, Kupac prema Agenciji za privatizaciju, još uvek nije zapao u docnju sa izvršavanjem svojih obaveza.
Agencija za privatizaciju će odmah nakon prijema izveštaja pristupiti postupku kontrole ispunjenja obaveza, te će u zavisnosti od toga nadalje preduzimati propisane mere.
HI ŽUPA AD
Стечај

Hemijska Industrija ŽUPA a.d. Kruševac

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива