Održana druga sednica tenderske komisije za BIP

22. апр. 2005.
Druga sednica tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 51,31% kapitala preduzeća "Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića" a.d. Beograd, održana je 20. aprila 2005. godine.

Na osnovu analize i ocene jedine ponude, podnete od strane Konzorcijuma pravnih lica "Poteza Naložbe" d.o.o. Maribor, "Pan Beer" d.o.o. Novi Sad i MP "Coka" d.o.o. Vučak i Odluke Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je donela odluku da se ne započnu pregovori sa jedinim ponuđačem i da se tender proglasi neuspelim. Odluka je doneta uzimajući u obzir nisku ponuđenu cenu, nezadovoljavajući ponuđeni investicioni program i uslovljenost ponude.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

1. G. Milan Josipović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
2. G. Milorad Bjelopetrović, načelnik sektora za privatizaciju i strukturno prilagođavanje privrede u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
3. G. Slavoljub Korićanac finansijski direktor preduzeća "Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića" a.d. Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije
4. G. Miodrag Radovanović, glavni kuvar u BIP–ovoj Fabrici piva "Mostar", kao predstavnik reprezantativnog sindikata subjekta privatizacije.
БИП АД
Стечај

Акционарско друштво Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња пива

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива