Održana druga sednica tenderske komisije za "Ukras" DP za izradu nameštaja od drveta, Bela Palanka

24. феб. 2005.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% kapitala "Ukras" DP za izradu nameštaja od drveta, Bela Palanka, je na drugoj sednici, koja je održana dana 23. februara 2005. godine, jednoglasno je donela odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem - Konzorcijumom kojeg čine SZTR "Drvoprom", Guševac i fizičko lice Jozo Jukić iz Nirnberga, Nemačka.

Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

(a) predsednik:

• g-din Stojan Stojanov, direktor komercijalnog sektora u DP "Ukras", Bela Palanka, kao predstavnik subjekta privatizacije

(c) članovi:

• g-đa Zorica Rančić, radnik DP "Ukras", Bela Palanka, kao predstavnik reprezentativnog sindikata
• g-din Dragiša Nešić, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije

Ostali članovi tenderske komisije zbog drugih obaveza nisu bili u mogućnosti da prisustvuju sednici.

Pošto je reč o tenderu sa jednim učesnikom, u narednom periodu Ministarstvo za privredu formiraće komisiju za direktne pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.
Стечај

Акционарско друштво за израду намештаја од дрвета УКРАС Бела Паланка - у стечају

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива