Otvorena ponuda za "Ukras" DP za izradu nameštaja od drveta, Bela Palanka

15. феб. 2005.
Prva sednica Tenderske komisije i javno otvaranje ponude za kupovinu 70% kapitala "Ukras" DP za izradu nameštaja od drveta, Bela Palanka, održana je u ponedeljak, 14. februara 2005. godine. Konstatovano je da je u predviđenom roku primljena samo jedna ponuda, od strane Konzorcijuma kojeg čine SZTR "Drvoprom", Guševac i fizičko lice Jozo Jukić iz Nirnberga, Nemačka.

Tendersku dokumentaciju takođe je otkupio samo jedan potencijalni investitor koji je i podneo ponudu.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

(a) predsednik:

• g-din Stojan Stojanov, direktor komercijalnog sektora u DP "Ukras", Bela Palanka, kao predstavnik subjekta privatizacije

(b) zamenik:

• g-din dr Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

(c) članovi:

• g-din Borko Milosavljević, stručni saradnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa
• g-đa Zorica Rančić, radnik DP "Ukras", Bela Palanka, kao predstavnik reprezentativnog sindikata
• g-din Dragiša Nešić, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije

Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu pristigle ponude, koja će biti prezentirana na drugoj sednici Tenderske komisije za "Ukras”, DP za izradu nameštaja od drveta, Bela Palanka.
Стечај

Акционарско друштво за израду намештаја од дрвета УКРАС Бела Паланка - у стечају

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива