Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije Društveno preduzeće "INTEGRAL" Bujanovac, Ul. Industrijska br. 2, 17520 Bujanovac

11. апр. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R – 18/05-OD od 31.03.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
Društveno preduzeće "INTEGRAL" Bujanovac, Ul. Industrijska br. 2, 17520 Bujanovac


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije Društveno preduzeće "INTEGRAL" Bujanovac, Ul. Industrijska br. 2, 17520 Bujanovac, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta : Društveno preduzeće "INTEGRAL" Bujanovac
  2. sedište i adresa: Bujanovac, Ul. Industrijska br. 2, 17520 Bujanovac
  3. matični broj: 07267436
  4. naziv i šifra delatnosti: Grubi građevinski radovi, 60045210
  5. ime i prezime direktora: Srba Stošić
  6. oblik organizovanja: Društveno preduzeće
  7. telefon i faks: tel: 017/653-465; faks: 017/653-465
  8. broj žiro računa kod banke JU Banke AD Vranje br. 180-0169250101250-57

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Srba Stošić, Direktor, Društveno preduzeće "INTEGRAL" Bujanovac, Ul. Industrijska br. 2, 17520 Bujanovac, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите

Грађевинско предузеће ИНТЕГРАЛ у реструктурирању

Локација:

Бујановац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива