Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije "Rudnici i industrija vatrostalnog materijala i elektrotermičkih proizvoda MAGNOHROM" Kraljevo, Dositejeva b.b.

02. мар. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja "Rudnici i industrija vatrostalnog materijala i elektrotermičkih proizvoda MAGNOHROM" Kraljevo, Dositejeva b.b. broj
R-15/05-OD od 01.03.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
pokretanje postupka restrukturiranja
"Rudnici i industrija vatrostalnog materijala i elektrotermičkih proizvoda MAGNOHROM" Kraljevo, Dositejeva b.b.


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja, "Rudnici i industrija vatrostalnog materijala i elektrotermičkih proizvoda MAGNOHROM" Kraljevo, Dositejeva b.b. radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. Firma subjekta "Rudnici i industrija vatrostalnog materijala i elektrotermičkih proizvoda MAGNOHROM"
  2. Sedište i adresa: 36000 Kraljevo, Dositejeva b.b.
  3. matični broj: 07195508
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja vatrostalne keramike, 40926260
  5. ime i prezime direktora: Rodoljub Petrović
  6. oblik organizovanja: društveno preduzeće
  7. telefon i faks: 036/331-322, 036/334-906
  8. broj žiro računa: 355-9010027-67 kod Vojvođanske banke A.D. Novi Sad, Filijala Kraljevo

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".
  Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Nikolić Dragici, tel: 036/22-677, na adresu: "Rudnici i industrija vatrostalnog materijala i elektrotermičkih proizvoda MAGNOHROM" Kraljevo, Dositejeva b.b. radnim danom od 7:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.

Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива