Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije "Industrija obuće Beograd" AD, Beograd

25. феб. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R – 13/05-OD od 21.02.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
"Industrija obuće Beograd" AD, Beograd, Ul. Aleksandra Dubčeka br. 14, 11 000 Beograd


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije "Industrija obuće Beograd" AD, Beograd, Ul. Aleksandra Dubčeka br. 14, 11000 Beograd, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta : "Industrija obuće Beograd" AD Beograd
  2. sedište i adresa: Beograd, Ul. Aleksandra Dubčeka br. 14,11000 Beograd
  3. matični broj: 07031637
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja kožne obuće - 19301
  5. ime i prezime direktora: Dragiša Anisijević
  6. oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel: 011-2611-621; faks: 011-100-966
  8. broj žiro računa kod Srpske banke br. 295-1203926-32

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Dragiša Anisijević, Generalni direktor, "Industrija obuće Beograd" AD, Beograd, Ul. Aleksandra Dubčeka br. 14, 11000 Beograd, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.

Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

Индустрија обуће Београд ад, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива