Pokretanje postupka restrukturiranja "INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" Beograd

25. феб. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R – 14/05-OD od 23.02.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
"INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" BEOGRAD,
Ul. Patrijarha Dimitrija 7, 11090 Beograd


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije "INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" BEOGRAD, Ul. Patrijarha Dimitrija 7, 11090 Beograd, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta : Akcionarsko društvo "INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" BEOGRAD
  2. sedište i adresa: Beograd, Patrijarha Dimitrija 7
  3. matični broj: 6963382
  4. naziv i šifra delatnosti: proizvodnja motora i traktora
  5. ime i prezime direktora: Ranko Vuković, dipl.ing.
  6. oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel: 011/35-64-011; faks: 011/ 35-64-012
  8. broj tekućeg računa : JU BANKA : 180-019185010100-15
   DELTA BANKA : 160-69592-44
   VOJVOĐANSKA BANKA : 355-1022239-66
   CENTROBANKA : 145-6082-62

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu : A.D.INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA BEOGRAD, Patrijarha Dimitrija 7, 11090 Beograd, radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom. Kontakt osoba : V.D. Direktor finansija Radica Petrović.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД
Стечај

Индустрија мотора Раковица ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива