Pokretanje postupka restrukturiranja DP"Porcelan-Zaječar" "u restrukturiranju"

18. феб. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja broj P-12/05-07 od 17.02.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja
Subjekta privatizacije DP"Porcelan-Zaječar""u restrukturiranju"
19000 Zaječar


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije DP"Porcelan-Zaječar", 19000 Zaječar, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: DP "Porcelan-Zaječar"
  2. sedište i adresa:19000 Zaječar, Železnička br.13
  3. matični broj: 07202482
  4. naziv i šifra delatnosti: 26210 – proizvodnja porcelana
  5. ime i prezime direktora: Ivan Tošić
  6. oblik organizovanja: društveno preduzeće
  7. telefon i faks: tel: 019/ 422-998 i faks: 019/ 425-103
  8. broj žiro računa: 180-0285980101110-34, Ju - banka

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:Železnička br.13, Tanasijević Miroslava, lice za prijem i kontakt, "Porcelan-Zaječar",Zaječar, radnim danom od 08 do 15 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.

ДОО ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају
Стечај

ДОО за производњу порцелана ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива