Izmenu uslova i produženje rokova iz javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 54,79% ukupnog kapitala preduzeća: IMK "14.OKTOBAR" A.D., KRUŠEVAC

16. феб. 2005.
Na osnovu člana 28 Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 18/2003), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija”) objavljuje:

IZMENU USLOVA I PRODUŽENjE ROKOVA IZ JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 54,79% ukupnog kapitala preduzeća:

IMK "14.OKTOBAR" A.D., KRUŠEVAC
(u daljem tekstu: Subjekt privatizacije)
Šifra tendera: OKT/04


  1. Polazeći od ovlašćenja iz tačke 5. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 30. novembra 2004. godine, Agencija obaveštava potencijalne učesnike o izmeni uslova i produženju roka za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije.
  2. Tačka 2. alineja 4 Javnog poziva, menja se i glasi:
    Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 390.000 dinara.
  3. Novi rok iz tačke 4. Javnog poziva za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije je 18. mart 2005., do 17:00 časova (po beogradskom vremenu).
  4. Sve ostale tačke iz Javnog poziva, uključujući i pravo na izmene uslova i rokova iz Javnog poziva ukoliko to bude potrebno, ostaju nepromenjene.
  5. Za sva pitanja u vezi sa izmenama uslova i produženjem rokova iz ovog Javnog poziva, neophodno je kontaktirati savetnike na dole navedene adrese:


Dr Vladimir Poznanić ili g. Vladimir Savić
Deloitte & Touche d.o.o., Beograd
Kralja Milana 16, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Tel br.: + 381 11 361 34 59
Faks br.: + 381 11 361 35 63
E-mail: vpoznanic@deloittece.com, vsavic@deloittece.com,
ИМК 14 ОКТОБАР АД
Стечај

ИМК 14. ОКТОБАР А.Д. КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива