Kratka hronološka informacija o privatizaciji preduzeća "VETERINARSKI ZAVOD" AD Zemun

09. феб. 2005.
- Inicijativa za privatizaciju je pokrenuta 08.10.2001. godine, dok je Odluka o metodu privatizacije (metod javnog tendera) doneta 20.11.2001. godine.
- Dana 04.07.2003. godine, objavljen je Javni poziv za učešće na tenderu, a 15.08.2003. godine objavljeno je produženje rokova iz javnog poziva, u smislu produženja roka za otkup tenderske dokumentacije do 05.09.2003. i produženja roka za podnošenje ponuda do 03.10.2003. Na zahtev učesnika na tenderu, rok za podnošenje ponuda konačno je produžen na 31.10.2003. godine.
- Prema Javnom pozivu koji je bio definisan na način da omogući učešće i zainteresovanim zaposlenima (pravo na podnošenje ponude imaju svi zainteresovani kupci, koji između ostalih ispunjavaju i sledeći uslov:

Da se bave najmanje godinu dana jednom od sledećih delatnosti ili da imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u jednoj od sledećih delatnosti:
a) Proizvodnja gotove hrane za životinje ili dodataka hrani za životinje;
b) Trgovina na veliko žitaricama i hranom za životinje;
v) Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina ili farmaceutskih preparata;
g) Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima;)

- U roku predviđenom Javnim pozivom, sedam zainteresovanih lica je podnelo zahtev za otkup tenderske dokumentacije: Konzorcijum zaposlenih; g-din Vojislav Krstić, Srbija; Gigant d.o.o., Srbija; "Norbrook Laboratories", Irska; (do 15.08.2003.) i "Biotronics", Velika Britanija; "Hungaria Kozraktarozasi Rt.", Mađarska i "ZEKSTRA" d.o.o., Srbija (do 05.09.2004.).

- Otkupljeno je šest tenderskih dokumentacija: Konzorcijum zaposlenih; g-din Vojislav Krstić, Srbija; "Norbrook Laboratories", Irska; "Biotronics", Velika Britanija; "Hungaria Kozraktarozasi Rt.", Mađarska i "ZEKSTRA" d.o.o., Srbija.

- Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda pristigle su dve ponude: Konzorcijum zaposlenih u AD "VETERINARSKI ZAVOD" i Konzorcijum "ZEKSTRA BANKOM".

- Na Prvoj sednici Tenderske komisije, održanoj 13. novembra 2003.godine, uz prisustvo predstavnika oba ponuđača, konstatovano je da su pristigle dve ponude za učešće na tenderu. U skladu sa predviđenom procedurom, otvorene su samo koverte sa kvalifikacionom dokumentacijom. Pošto je ustanovljeno da su obe zainteresovane strane konzorcijumi, i to: Konzorcijum zaposlenih u AD "VETERINARSKI ZAVOD", sastavljen od velikog broja zaposlenih i Konzorcijum "ZEKSTRA BANKOM", Tenderska komisija je konstatovala da će savetnik (Raiffeisen Investment AG) analizirati dostavljenu dokumentaciju i svoj izveštaj dostaviti na narednoj sednici zakazanoj za 18.11.2003.

- Sednica tenderske komisije nastavljena je 18.11.2003. Na sednici je savetnik izvestio Tendersku komisiju da oba ponuđača treba da upotpune svoju kvalifikacionu dokumentaciju. Tenderska komisija je jednoglasno odredila rok u kome su oba ponuđača bila obavezna da dostave dokumentaciju, sve u skladu sa Uputstvom za ponuđače, što su oba konzorcijuma u datom roku i učinila.

- Na poslednjem nastavku prve sednice Tenderska komisija je konstatovala da su oba ponuđača ispunila kvalifikacione kriterijume. Koverte sa ponudama, koje su do tog trenutka bile zapečaćene, tek tada su otvorene, čime je okončana Prva sednica Tenderske komisije.

- Druga sednica tenderske komisije održana je 25.12.2003. i tada je tenderskoj komisiji prezentovana Ocena ponuda i Odluka Agencije za privatizaciju o rangiranju ponuda. Tenderska komisija je većinom glasova (tri glasa za, dva uzdržana) donela Odluku o odobravanju rezultata tendera i prihvatanju rangiranja ponuda na sledeći način.

1. Konzorcijum "ZEKSTRA BANKOM" (cena 9.100.000 evra, investicije 4.380.000 evra)
2. Konzorcijum zaposlenih (cena 6.042.000 evra, investicije 2.500.000 evra)

- Nakon toga, u skladu sa članom 19. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, Agencija za privatizaciju je obavestila učesnike o rangiranju i prvorangiranog Konzorcijum "ZEKSTRA BANKOM" pozvala na pregovore.

- Agencija za privatizaciju je, takođe, 05.01.2004. godine, u redovnoj proceduri obavestila subjekt privatizacije - preduzeće "Veterinarski zavod" AD Zemun, o njihovoj obavezi da u skladu sa članom 42., 43., 44. i 49. Zakona o privatizaciji, hitno i bez odlaganja sazovu i održe sednicu Skupštine preduzeća na kojoj će se usvojiti odluke (čiji im je nacrt Agencija u prilogu dostavila) i objaviti javni poziv za upis besplatnih akcija, kako bi se u narednih mesec dana izvršio prenos besplatnih akcija zaposlenima i bivšim zaposlenima u preduzeću.

- Kako je Agencija obaveštena od subjekta privatizacije da je sednica Skupštine preduzeća zakazana tek za 11.02.2004. godine čime su Agencija i prvorangirani ponuđač onemogućeni da u zakonskom roku potpišu Ugovor o prodaji iako je sa prvorangiranim ponuđačem postignuta saglasnost o svim bitnim elementima Ugovora, dana 23.01.2004. godine doneta je Odluka o obustavi sprovođenja postupka privatizacije do 10.02.2004. godine.

- Obzirom da na sednici Skupštine 11.02.2004. preduzeće nije donelo neophodne odluke, Agencija 13.02.2004. godine donosi Odluku o obustavi sprovođenja postupka privatizacije do obezbeđivanja uslova za njegov nesmetan nastavak, nakon čega je Agencija prosledila Ministarstvu dopis kojim se konstatuje da je nadležni oragan subjekta privatizacije propustio da donese odluke neophodne za nastavak procesa privatizacije.

- Pošto je obaveštena od strane Upravnog odbora AD Veterinarski zavod (imenovanog Rešenjem Vlade RS od 9.12.2005.), da je Skupština preduzeća, na kojoj je predviđeno donošenje odluka neophodnih za nastavak procesa privatizacije, sazvana za 18.01.2005., Agencija je dana 17.01.2005. godine stavila van snage odluku o obustavi procesa privatizacije preduzeća Veterinarski zavod.

- Bitno je napomenuti da se ponude ponuđača obezbeđuju Garancijama za učešće na tenderu koje imaju ograničeni rok važnosti. U periodu trajanja obustave postupka privatizacije isticao je rok važnosti Garancija za oba ponuđača. Agencija za privatizaciju je zauzela stav da nije u mogućnosti da kontaktira ponuđače za vreme trajanja obustave. Garancija Konzorcijuma zaposlenih je istekla 24.04.2003. godine, a Konzorcijum "ZEKSTRA BANKOM" je produžavao svoju garanciju pre isteka roka važnosti. Uskladu s tim, po stavljanju van snage odluke o obustavi procesa privatizacije preduzeća Veterinarski zavod, Agencija je obavestila Konzorcijum zaposlenih da je njihova ponuda nevažeća.

- Dana 20.01.2005. godine, Agencija je, u skladu sa Uredbom o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, produžila rok za zaključenje Ugovora o prodaji do 04.02.2005. godine.

- U skladu sa Rešenjem Ministarstva privrede Agencija je dana 04.02.2005. godine, potpisala Ugovor o prodaji 70% društvenog kapitala preduzeća Veterinarski zavod, sa Konzorcijumom "ZEKSTRA BANKOM".
Архива

Акционарско друштво ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД

Локација:

Београд-Земун

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива