Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije "SRPSKA FABRIKA STAKLA" AD Paraćin, Ul. Staklarska br. 1-3, 35 250 Paraćin

08. феб. 2005.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R – 08/05-OD od 01.02.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
"SRPSKA FABRIKA STAKLA" AD Paraćin, Ul. Staklarska br. 1-3, 35 250 Paraćin


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije "SRPSKA FABRIKA STAKLA" AD Paraćin, Ul. Staklarska br. 1-3, 35 250 Paraćin, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta : "SRPSKA FABRIKA STAKLA" AD Paraćin
  2. sedište i adresa: Paraćin, Ul. Staklarska br. 1-3, 35 250 Paraćin
  3. matični broj: 7126417
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja ambalažnog stakla - 011212
  5. ime i prezime direktora: Slobodan Baletić
  6. oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel: 035/566-090; faks: 035/564-601
  8. broj žiro računa kod Delta banke AD br. 160-6973-12

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Slobodan Baletić, Generalni direktor, "SRPSKA FABRIKA STAKLA" AD Paraćin, Ul. Staklarska br. 1-3, 35 250 Paraćin, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.

Контрола

Акционарско друштво СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња шупљег стакла

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива