Pokretanje postupka restrukturiranja

03. феб. 2005.

"Preduzeća za projektovanje i građenje KMG TRUDBENIK" A.D, Beograd,

Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja "Preduzeća za projektovanje i građenje KMG TRUDBENIK" A.D, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br.79. broj R-07/05-OD od 28.01.2005. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
pokretanje postupka restrukturiranja


"Preduzeća za projektovanje i građenje KMG TRUDBENIK" A.D, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 79.

 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja, "Preduzeća za projektovanje i građenje KMG TRUDBENIK" A.D, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br.79.
  radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. Firma subjekta "Preduzeće za projektovanje i građenje KMG TRUDBENIK" A.D, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br.79.
  2. Sedište i adresa: 11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br.79.
  3. matični broj: 07016611
  4. naziv i šifra delatnosti: Grubi građevinski radovi, 45210
  5. ime i prezime direktora: Rade Veljković
  6. oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: 011/2411-949, 011/2422-688
  8. broj žiro računa: 355-1019679-83, 355-1020226-91, Vojvođanska banka

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".
  Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Radetu Veljkoviću, tel: 011/2411-949, na adresu: "Preduzeća za projektovanje i građenje KMG TRUDBENIK" A.D, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br.79. radnim danom od 7:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.

КМГ ТРУДБЕНИК - у стечају
Стечај

Предузеће за пројектовање и грађење КМГ ТРУДБЕНИК а.д. у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива