Javni poziv za učešće na Javnoj licitaciji

28. јан. 2005.
Na osnovu Odluke Vlade republike Srbije 05 Broj: 023-7511/2004-001 od 19.11.2004. godine donete na zahtev Agencije za privatizaciju broj 66-2802-ZDS/02 od 28.02.2003. godine, a u skladu sa Odlukom Odbora MK "Rudnik" a.d. Gornji Milanovac, u restrukturiranju, broj 2727 od 10.09.2004. godine i Ugovora o punomoćju broj 1-70/05-66/02 zaključenog 26.01.2005. godine između Modne konfekcije "Rudnik" a.d. Gornji Milanovac u restrukturiranju (u daljem tekstu: Prodavac) i Agencije za privatizaciju, Agencija za privatizaciju objavljuje
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI


I. Predmet prodaje: pokretna i nepokretna imovina Prodavca, Fabrike MK "Rudnik" u Beogradu (u daljem tekstu Fabrika u Beogradu), šifra prodaje: R-100305-012 i to:
A) Građevinski objekti Prodavca koji se nalaze u Beogradu, ulica Gočka 59a, na kat. parceli 989 KO Kneževac, čiji je vanknjižni vlasnik i to:
 1. Poslovni prostor površine 440,00 m2
 2. Proizvodni pogon – fabrička hala površine 1.520,00 m2
 3. Magacini ukupne površine 3.099,00 m2
 4. Sklonište površine 90,00 m2

sa zemljištem površine 10.026 m2, na kat. parceli 989 KO Kneževac, čiji je vanknjižni korisnik.
B) Oprema:
 1. Mašine šivaće kom 200
 2. Pegle i stolovi za peglanje kom 20
 3. Ostala proizvodna oprema kom 184
 4. Mašine pisaće i računske kom 8
 5. Nameštaj kom 827
 6. Telefoni kom 1
 7. Vozila i viljuškari kom 3

(u daljem tekstu: imovina koja se prodaje)
Navedena imovina se prodaje u viđenom stanju, bez naknadnih reklamacija. Преузмите
МК РУДНИК АД
Стечај

Модна конфекција Рудник експорт - импорт ад Горњи Милановац

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива