Izmenu uslova i produženje rokova iz javnog poziva za učešće na javnom tenderu

19. јан. 2005.

IMK "14.Oktobar" A.D., Kruševac

Na osnovu člana 28 Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 18/2003), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija”) objavljuje:

IZMENU USLOVA I PRODUŽENjE ROKOVA IZ JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu radi prodaje 54,79% ukupnog kapitala preduzeća:
IMK "14.OKTOBAR" A.D., KRUŠEVAC
(u daljem tekstu: Subjekt privatizacije)
Šifra tendera: OKT/04


 1. Polazeći od ovlašćenja iz tačke 5. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 30. novembra 2004. godine, Agencija obaveštava potencijalne učesnike o izmeni uslova i produženju rokova za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije i roka za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu kapitala Subjekta privatizacije.
 2. Tačka 2. alineja 4 Javnog poziva, menja se i glasi:
  Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 390.000 dinara plus porez na dodatu vrednost, odnosno 460.200 dinara, što uključuje 18% poreza na dodatu vrednost.
 3. Novi rok iz tačke 4. Javnog poziva za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije je 18. februar 2005., do 17:00 časova (po beogradskom vremenu).
 4. Novi rok iz tačke 5. Javnog poziva za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu kapitala je 15. april 2005., do 17:00 časova (po beogradskom vremenu).
 5. Sve ostale tačke iz Javnog poziva, uključujući i pravo na izmene uslova i rokova iz Javnog poziva ukoliko to bude potrebno, ostaju nepromenjene.
 6. Za sva pitanja u vezi sa izmenama uslova i produženjem rokova iz ovog Javnog poziva, neophodno je kontaktirati savetnike na dole navedene adrese:

  Dr Vladimir Poznanić ili g. Vladimir Savić
  Deloitte & Touche d.o.o., Beograd
  Kralja Milana 16, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
  Tel br.: + 381 11 361 34 59
  Faks br.: + 381 11 361 35 63
  E-mail: vpoznanic@deloittece.com, vsavic@deloittece.com,
ИМК 14 ОКТОБАР АД
Стечај

ИМК 14. ОКТОБАР А.Д. КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива