Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

18. јан. 2005.
Član 1.
U Zakonu o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 18/03 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 5. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) obavlja i poslove stečajnog upravnika, ako je stečajno veće imenuje da obavlja te poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
U obavljanju poslova kontrole postupka privatizacije, u smislu propisa o privatizaciji, Agencija proverava: procenjenu vrednost kapitala ili imovine subjekta privatizacije; usklađenost programa privatizacije ili programa restrukturiranja sa propisima; usklađenost priliva sredstava po osnovu izvršene prodaje sa ugovorom o prodaji i izvršenje ugovora o prodaji u kojem je Agencija ugovorna strana, kao i prenos akcija bez naknade zaposlenima."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 2.
U članu 10. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Agencija određuje metod privatizacije u zavisnosti od veličine i strateškog značaja subjekta privatizacije, kao i od drugih raspoloživih podataka o subjektu privatizacije."Punu verziju predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu možete pogledati preko linka "Detaljne informacije" Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива