Pokretanje postupka restrukturiranja "Dragan Marković" a.d. Obrenovac

16. дец. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R-49/04-OD od 10.12.2004. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Subjekta privatizacije "Dragan Marković" a.d. Obrenovac
"u restrukturiranju"
Ul. Kralja Petra I, br. 27, 11500 Obrenovac


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije "Dragan Markoviđ" a.d. Obrenovac, ul. Kralja Petra I, br. 27, 11500 Obrenovac, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta: "Dragan Marković" a.d. Obrenovac.
  • sedište i adresa: 11500 Obrenovac, Ul. Kralja Petra I br. 27
  • matični broj: 07042442
  • naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja, prerada i promet poljoprivrednih proizvoda , uzgoj svinja – stočarstvo- 01230
  • ime i prezime direktora: mr Dragan Milivojčević
  • oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  • telefon i faks: tel. 011-8721-161 i faks: 011-8721-920
  • broj žiro računa:295-1233645-88, Srpska banka a.d.

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: "Dragan Marković" a.d.Obrenovac, na ruke Dragana Milivojčevića, direktora, Ul. Kralja Petra I, br. 27, 11500 Obrenovac, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

Драган Марковић ад Обреновац

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива