Pokretanje postupka restrukturiranja Holding kompanija "Raška" a.d. Novi Pazar

04. дец. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R-41/04-ED od 05.11.2004. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Subjekta privatizacije Holding kompanija "Raška" a.d. Novi Pazar
"u restrukturiranju"
Ul. Dimitrija Tucovića br. 2, 36300 Novi Pazar

 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Holding kompanija "Raška" a.d. Novi Pazar, Ul. Dimitrija Tucovića br. 2, 36300 Novi Pazar, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta: Holding kompanija "Raška" a.d. Novi Pazar, Ul. Dimitrija Tucovića br. 2, 36300 Novi Pazar
  • sedište i adresa: 36300 Novi Pazar, Ul. Dimitrija Tucovića br. 2
  • matični broj: 07195192
  • naziv i šifra delatnosti: Preduzeće za finansiranje, sticanje i upravljanje kapitalom - 74150
  • ime i prezime direktora: Mersudin Čuljević
  • oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  • telefon i faks: tel. 020-311-272 i faks: 020-311-272
  • broj žiro računa: 42600-601-0-84, Delta banka

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Holding kompanija "Raška" a.d. Novi Pazar, na ruke Mersudina Čuljevića, direktora, Ul. Dimitrija Tucovića br. 2, 36300 Novi Pazar, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива